Het bestuur van Xerxes nodigt alle leden uit voor de jaarvergadering van Xerxes op donderdag 12 december 2013 . Hierin legt het bestuur verantwoording af voor de periode van 1 juli 2012 t/m 30 juni 2013. Alle leden zijn van harte welkom op deze avond.

De speelzaal wordt even voor 20:00 uur gesloten en gaat weer open nadat de vergadering beëindigd is. Er kunnen op deze avond dus geen tafels worden gehuurd of verhuurd.