Velen van onze leden en belangstellenden zullen ongetwijfeld niet op de hoogte zijn van al wat zich zo ongeveer vanaf de oprichting bij onze vereniging heeft voorgedaan en daarom wil ik thans een beknopt overzicht geven vanaf 1 Maart 1934 tot op heden.

Toen bij enige leden van de voetbalclub Xerxes het idee ontsproot om te gaan tafeltennissen werd op 1 Maart 1934 de tafeltennisclub Xerxes opgericht, welke speelde in de cantine op het terrein van de voetbalclub Xerxes aan de Wilgenplas.

Het ging daar echter niet helemaal naar wens en op 20 October 1934 werd een ledenvergadering gehouden waarna de leden van de voetbalclub vrijwel allen uittraden en een aantal leden van de in die tijd juist ontbonden tafeltennisclub “de Pioniers” tot onze club toetraden. Het bestuur werd toen als volgt samengesteld: W.F.A. v. Koetsveld, voorz., O. Merhottein, secr en Mej. J. Schuit penningm. Van speellokaal werd toen veranderd en men ging spelen in de Keerweerlaan 29, bij de Rotterdamse Ping-Pong-Kring op Maandag- en Donderdagavond.

Onder de leden in die tijd waren niemand minder dan de gebroeders J.G. en F.B. van Irsen en A. van Gils en P. Hoyer, die wat later lid werd. De gebroeders van Irsen zijn vanaf 1934 trouw lid van Xerxes gebleven, terwijl A. van Gils na ’n afwezigheid van +/- 11 jaar thans weer lid is. Xerxes ging toen in de 1e klasse van de R.T.T.B. spelen met de verenigingen: AVIB, B.T.T.C., Cordeks, Ecratas, Pejedo, Schiedam 1 en 2 en Tevokedasch. In de 2e klasse Xerxes 2 en 3, derde klasse 4, 5 en 6.

In 1935 bezat Xerxes al 30 leden. In de eerste competitie waaraan Xerxes deelnam moest het 1e degradatie-wedstrijden spelen, doch wist zich te handhaven. Het 4e team werd echter kampioen in de 3e klasse: team met A. en C. v. Gils en P. Hoyer. In September 1935 verhuisde Xerxes naar het gebouw van de Sportliga aan de Wijnhaven, doch de Sportliga ging snel failliet en wij togen naar “De Witte Sociëteit”, Weenastraat en toen enige maanden later in de Keerweerlaan het Barna-huis werd geopend door de heer F.J. Ancher in de tafeltennismond “Hansje” genoemd, sloeg Xerxes daar zijn tenten op.

In de competitie 1935-36 eindigde ons 1e team in de middenmoot van de 1e klasse, andere teams bezetten slechts matige plaatsen. Het aantal leden was toen 15. Het bestuur was toen: H.B. van Veen, voorz.; P. Hoyer, secr. en F.B. van Irsen, penningm. Een trouw lid, C.v. Gils ontviel ons dit seizoen. 1 Febr. 1937 gingen we weer eens verhuizen, omdat het Barnahuis niet geheel geschikt werd geacht en intrek werd genomen bij Sportschool Huizenaar in de Lange Torenstraat, speelavond Woensdag. In de competitie van 1936-37 speelden Xerxes 1 in de hoofdklasse, 2 en 3 in de 1e klasse en 4 in de 2e klasse. De resultaten waren goed, want de ingezette teams handhaafden zich.

We komen dan aan bij de competitie 1937-38 en tellen dan 7 leden! Xerxes 1 weer in de hoofdklasse met F.B. van Irsen, H.B.v. Veen en P. Hoyer en Xerxes 2 in de 2e klasse met v. Dormolen, B. de Haan en P. Poortman. Begin 1938 werd de vereniging Barna opgeheven. Van deze vereniging was F.J. Guise voorzitter, spelende in Barna 1. Een aantal spelers van Barna, waaronder teams Barna 1 en 2 gingen naar Xerxes over en brachten daardoor het ledental op 14. Barna 1 werd Xerxes 3 en Barna 2 Xerxes 4, speellokaal weer Barnahuis. Xerxes 2 werd in deze competitie kampioen van de 1e klasse en moest met Barna (Den Haag) en D.O.S. uit Den Haag om het districtskampioenschap spelen, hetgeen de onzen niet konden veroveren. In Mei ’38 traden als lid toe: H.v. Rijnswoud en A. Zuidgeest Jr, laatstgenoemde door opheffing van de vereniging Schiedam. Eind Mei 1938 hadden wij op onze clubavond de wereldkampioen Vana (Tsjecho-Slowakije) in ons midden, die trainingspartijen met onze leden speelde. Voor de competitie 198-1939 telde Xerxes 8 leden. Xerxes 1 werd kampioen, en de kampioenswedstrijd tegen Netbal in Den Haag werd gewonnen met 7-3.

Xerxes 2  zag zich door een onjuiste beslissing van het toenmalige bondsbestuur het kampioenschap der 2e klasse ontgaan. Xerxes 1 speelde intussen zijn 2e wedstrijd om het kampioenschap van Nederland 1e klasse met A. Zuidgeest Jr, P. Hoyer en H.B. van Veen tegen Velox in Utrecht en ook hier zegevierden wij met 6-4. Toen moest er gespeeld worden tegen Barna Utrecht de hoofdklasser, die zijn plaats moest verdedigen en Xerxes sneuvelde.

In Juli 1939 ging Xerxes weer eens naar een nieuwe speelgelegenheid uitzien en wij kwamen terecht in de sportschool “Lumière” aan de Hoogstraat en we telden toen 12 leden. Het bestuur besloot toen de naam Xerxes te wijzigen in “Reina”, doch aangezien de directie der Reina-fabrieken tot zijn spijt geen toestemming kon geven die naam te dragen, blee het “Xerxes”. Gelukkig maar! Toen gingen we in September 1939 in het clubgebouw van de toneelvereniging “Willen is kunnen” spelen, gelegen in de Hartmanstraat met 15 leden. Xerxes 1 en 2 in de 1e klas, het 3e in de 2e klasse en het 4e in de derde.

En in de Hartmanstraat………….Arie Zuidgeest achter de piano, de voorzitter achter het drumstel of de stringbas en daar ging het. Het “Xerxes-dansorkest” speelde, dus de tafels aan de kant, dansen geblazen. Zo ging het op clubavonden wanneer er geen competitiewedstrijden gespeeld werden en de klok half tien aanwees. Om half elf ging dan een vaste groep op mars naar een cafétaria aan de Kruiskade. Daar moesten dan op order van de gebroeders van Irsen (in hoofdzaak J.G. van Irsen) wafelen gebakken worden en waren die zowat half gaar dan kwam er een tegenorder, liever maar pannekoeken. De juffrouw achter de bakplaat ging dan maar kwasie vriendelijk aan de pannekoekbakkerij, totdat aan het bewuste tafeltje waar de gebroeders gezeteld waren na wikken en wegen de animo voor gebakken wafelen toch groter bleek, zodat J.G. van Irsen de moed nam om de juffrouw te gaan verwittigen, dat er van idee was veranderd en of zij toch maar liever de wafelen wilde afbakken en dan maar geen pannekoeken. En die juffrouw……….deed het! of misschien de fooi!

Ja, de “ouwetjes” van Xerxes, die toen die avonden (wie zegt daar avonden, nachten waren het dikwijls) meemaakten, zullen vast met weemoed aan die prettige afzakkertjes terug denken, al was het alleen maar om het leegslurpen van een bord soep, dat een van onze leden wekelijks zo hoorbaar naar binnen werkte, of de voorzitter, die na een van de tariabezoeken ’s nachts thuisgekomen bemerkte dat achterwiel, bagagedrager en spatbord van zijn fiets wit uitgebeten waren, omdat toen hij zich in taria even noodzakelijk moest verwijderen, er een grote zoutpot in zijn actetas was gestopt, die onderweg op zijn fiets leegschudde en in de regen oploste. En denken we aan Herman van Rijnswoud, die lustig in zijn eentje naar de West Varkenoordseweg kuierde, omdat het al lang geleden was, dat de trammensen de remisetrams naar Charlois reden. Dat ging zo tot en met April 1940.

Toen kwam 14 mei 1940. De Hartmanstraat ging in vlammen op, daarmee Xerxes’ 3 tafels en materiaalkastje. Daar zaten we. Ook verschillende leden werden zwaar getroffen, doch gelukkig bleven allen behouden. 30 Mei werkte het bestuur al weer actief en in September kwam Xerxes met 4 teams in de competitie uit, met Xerxes 1 en 2 in de 1e klasse. Xerxes 1 werd kampioen, het tweede team eindigde vlak onder het eerste.

In de strijd om het landskampioenschap sneuvelde ons team tegen Batswingers. In 1941-42 (we waren inmiddels terecht gekomen aan de ’s Gravendijkwal) werd on eerste team wederom kampioen, doch door verschillende moeilijkheden konden wij niet naar de overgangsklasse en ging onze plaats B.T.T.C. die no. 2 werd.

Seizoen 1942-43 dunde ons ledenaantal, door tewerkstelling in Duitsland en elders, terwijl in 1944 helemaal niet meer gespeeld werd en haast allen naar Duitsland werden getransporteerd. Daar kwamen 2 van onze beste leden bij bombardementen om, n.l. Piet Hoyer en Jan Timmers. In Hoyer verloren wij een hard werkende secretaris, die vanaf 1935 bestuurslid was en in Timmers een prima opkomende speler.

In 1945 gingen we in de Rauwenhofstraat weer aan de slag, (voorz. C.J.A. Fonteyn, penn. F.B.v. Irsen, secr. A.v.d. Schaft, wedstr. secr. H. Sonneveld). Xerxes 1 en 2 in de 1e klasse, het 3e t/m 6e team in de derde klasse. Geen enkel team wist een kampioenschap te behalen, terwijl Xerxes 2 naar de tweede klas degradeerde. Ons ledenaantal groeide sinds dit jaar regelmatig en al gauw hadden we weer 35 leden, zodat we in ’48/’49 met negen teams aan de competitie konden deelnemen. Xexes 1 en 2 in de 1e klas, 3 in de 2e, 4 t/m 7 in de 3e en 8 en 9 in de 4e klas.

En als voortekenen niet bedriegen, zullen we dit jaar voor het eerst sinds 1942 minstens één kampioenschap kunnen behalen. Xerxes zou geen beter jubileumgeschenk kunnen wensen……..

F.J.G.