Als je reeds 40 jaren lang de pingpongballetje met groot enthousiasme over de groene tafels laat dansen, dan is dat natuurlijk best een fiks feestje waard.

De tafeltennisclub Xerxes haalde deze indrukwekkende mijlpaal en liet dat – afgelopen zaterdagmiddag – niet ongemerkt voorbijgaan. In het Tafeltenniscentrum aan de Nieuwe Binnenweg werd het feest gevierd.

Het bestuur, in de personen van wedstrijdssecretaresse mevrouw Guise, secretaris Van der Schaft, penningmeester Nederveen en een stralende voorzitter Frans Guise, had, ietwat plechtstatig, plaats genomen in het midden van de zaal. Zij lieten zich door de toestromende tafeltennisliefhebbers graag feliciteren.

Frans Guise verteld: “Ja, ik ben nu al 35 jaar bestuurslid van Xerxes en ik doe het nog altijd met plezier.

Alleen zou ik wel eens willen, dat wat jongere mensen de macht eens overnamen. Jong bloed is goed voor een club. Maar ja, tot nu toe is dat nog niet gelukt. Maar het is wel de bedoeling. Heel binnenkort, als het even kan”.

“Hoe groot is jullie club nu?”
“Wij hebben zo’n 40 leden en helaas kunnen we niet groter worden. Daar hebben we de ruimte niet voor. We spelen nu in een gymnastieklokaal aan de Rochussenstraat en daar kunnen we niet uitbreiden”.

Van der Schaft valt in: “Ja, het mooiste is natuurlijk, als je met een aantal verenigingen eens iets kon doen. Samen naar een grotere accommodatie. Wij zijn de oudste vereniging in Rotterdam en we willen nu eindelijk wel eens een beetje groeien en verjongen”.

“Hoeveel tafeltennissers zijn er nu in clubverband aktief in en om Rotterdam?”

“Nou, dat zullen er zo’n 3200 zijn en datzelfde aantal speelt in Den Haag en Amsterdam ongeveer”.

“Dat zijn er nogal wat!”

“Jawel, maar tafeltennis is ook een verschrikkelijk mooie sport!”

En zo is het maar net! Dat deze sport in de toekomst dan ook maar moge groeien en bloeien.