R.T.T.C. Xerxes

Ontvangsten   Uitgaven  
1 Sept. ‘36 – In kas: ƒ 12,55 Zaalhuur Sept ’36 t/m Aug ‘37 ƒ 69,-
Contributies 1936/7 104,95 Afgedragen aan R.T.T.B. 17,80
Achterstallig contributies enz. 4,20 Ballen 12,36
Verkochte reglementen 0,70 Materiaal 7,41
Tafel verkocht 2,50 Porti, Drukwerk enz 1,49
Ballen 0,40 Inschrijfgeld bekerwedstrijden 0,90
    Consumpties 4,15
    1 Sept. ’37 – In kas 12,19
Totalen ƒ 125,30   ƒ 125,30

Nog te innen contributies over 1936/7 = ƒ 5,40 ontv. 23/11/37:

  1. Schuit 3 x 70 = 2,10
  2. de Haan 1 x 70 = 0.70

1 x 120 = 1.20

  1. van Irsen 2 x 70 = 1.40